Vejledning, tips og tricks

Tørke

Tørke

Bevar en Sund og Grøn Græsplæne i Tørkeperioder:

Tørkeperioder har været mere almindelige i de seneste år, hvilket har skabt betydelige udfordringer for græsplæner landet over. Disse tørkeperioder kan resultere i gule, tørre områder på græsplænen, som ikke bare er uæstetiske, men også kan være tegn på skade på græsset. Ved at tage proaktive skridt og anvende innovative produkter som Proff Turf Water Balance og Seaweed, kan du spille en aktiv rolle i at bevare din græsplænes sundhed og farve, selv under de mest krævende klimaforhold.


Hvorfor er Afspænding middel Vigtigt?


Græssets sundhed er tæt knyttet til jordens evne til at bevare vand. I tørkeperioder kan jorden dog blive hydrofobisk, hvilket betyder, at den afviser vand i stedet for at absorbere det. Dette kan føre til yderligere tørring af græsset og gøre det endnu mere udfordrende at bevare en sund græsplæne. Afspændingsmiddel er designet til at modvirke dette ved at bryde overfladespændingen i jorden, hvilket gør det muligt for vand at trænge dybere ned og bevare fugtigheden over længere tid. Dette er især kritisk i tørkeperioder, hvor græsset har en tendens til at gå i dvale og miste sin livskraft. Ved at bevare fugtigheden i jorden, hjælper afspændingsmiddel med at støtte græssets naturlige forsvarsmekanismer, hvilket bidrager til en sundere, mere robust græsplæne.

Hvordan Fungerer afspændingsmiddel?

Afspændingsmidlet arbejder ved at nedbryde overfladespændingen i jorden, hvilket øger jordens permeabilitet og gør den mere modtagelig for vand. Dette betyder, at når det regner, eller når du vander din græsplæne, kan vandet trænge dybere ned i jorden og nå græssets rødder, hvor det er mest nødvendigt.

Ved at forbedre jordens evne til at bevare vand, hjælper afspændingsmiddel med at beskytte din græsplæne mod de skadelige virkninger af tørke, forhindrer gule pletter og bevare græssets naturlige grønne farver. For at aktivere afspændingsmidlet og sikre, at det fungerer effektivt, er det vigtigt at vande græsplænen grundigt efter påføring.

Dette indebærer at bruge mindst 5 mm vand pr. gang, svarende til 5 liter vand pr. m². Med andre ord, din havevander skal køre i mindst 20 minutter på hvert område, afhængigt af typen af sprinkler, du bruger, og trykket på dit vand.
Selvom afspændingsmidlet bidrager til at forbedre jordens vandoptagelse og -bevarelse, er det stadig vigtigt at vande græsplænen efterfølgende, især i tørkeperioder, dog mindre end hvad du normalt ville vande. Du kan her finde vores afspændingsmiddel, Her - https://proffturf.dk/collections/enkelt-produkter/products/copy-of-calcium

Mængden af vanding afhænger af jordtypen: sandjord dræner hurtigt og kan kræve mere vanding, mens muldjord og lerjord holder bedre på vandet. Det er vigtigt at justere vandingsmængden efter din specifikke jordtype og klimaforhold for at opnå de bedste resultater.


HUSK: Afspændingsmidlet IKKE er et afspændingsmiddel til brug i din vaskemaskine.

Det er et specialiseret produkt designet specifikt til havebrug og græsplæne pleje. Bestemmelse af Jordtype For at opnå de bedste resultater med afspændingsmiddel er det vigtigt at kende din jordtype. Du kan bestemme din jordtype ved at grave et lille hul og undersøge jordens tekstur og sammensætning. Er du i tvivl, kan du se billedet ved denne tekst for vejledning. Ønsker du en mere præcis analyse, er du velkommen til at sende et billede af din jord til os, så hjælper vi med at analysere den ud fra det aktuelle billede.

https://proffturf.dk/pages/kontakt-os

Fugtighedsmåling for Optimal Vandingspraksis:

Hvis du ønsker at holde nøje øje med fugtighedsniveauerne i jorden og sikre, at du vander din græsplæne korrekt, overvej at investere i en Fugtighedsmåler. Denne praktiske enhed kan måle fugtigheden i jorden, hvilket gør det lettere for dig at opretholde den optimale fugtighedsbalance. Korrekt fugtighed er afgørende for at sikre, at afspændingsmidlet fungerer som ønsket, og fugtighedsmåler kan være et uvurderligt værktøj i denne proces. Information om, hvor meget fugtighed jorden bør have, den kan findes under produktbeskrivelsen for Fugtighedsmåleren på vores hjemmeside. (Link Kommer snart)


 Klippevejledning ved tørke og brug af afspændingsmiddel:

 For at optimere fordelene ved Afspændingsmiddel og yderligere beskytte din græsplæne mod tørke, er det vigtigt at justere din klippe praksis som følger:

 ● Hæv Klippehøjden:

 I tørkeperioder er det en god idé at hæve klippehøjden på din plæneklipper til omkring 5-7 cm. Dette hjælper med at skygge for jorden, reducere vandfordampning og beskytte græssets rødder.

● Brug en Skarp kniv:

En skarp kniv på plæneklipperen sikrer et rent snit og hjælper med at forhindre stress og skader på græsset.

● Lad ikke Klipperester Ligge:

Efter klipning, lad ikke klipperesterne ligge på græsplænen. Det er med til at lukke græsset inde og græsset kan gå hen og dø. sørg derfor altid at fjerne afklippet.

Ved at følge disse retningslinjer og anvende Proff Turf Water Balance korrekt, kan du hjælpe med at bevare din græsplænes sundhed og udseende, selv under de mest udfordrende klimaforhold.

Husk, en sund græsplæne starter med korrekt pleje og brug af de rette produkter.


Link til Water Balance her: Link

Tidligere
Guide til Topdressing
Næste
Bekæmp Ukrudt: Gødningsprodukter Før Ukrudtsmidler