Vejledning, tips og tricks

Skadedyr i græsplænen

Skadedyr i græsplænen

Skadedyr i græsplænen:

kan være en udfordring at håndtere. Nogle kan bekæmpes, mens andre er sværere at få bugt med, hvilket nødvendiggør forebyggende tiltag. Her følger en gennemgang af nogle af de mest almindelige skadedyr i græsplænen samt råd til, hvordan du kan mindske deres skadevirkninger.


Muldvarper:

Muldvarper kan skabe store, bare pletter i græsplænen, især i nærheden af naturområder. Det mest effektive råd er at anvende fælder for at fange disse skadedyr. En anden strategi er at installere en robotplæneklipper, der kører ofte, da muldvarper ikke bryder sig om kontinuerlig aktivitet og vil søge væk.

Reparation af muldvarpeskud:

Hvis skaden allerede er sket, kan du reparere muldvarpeskuddene ved at:

Jævne skuddet ud. Fjerne eventuelle sten. Fylde hullet op med jord fra skuddet, alternativt kan muld eller topdressing anvendes. Efterså græs på de berørte områder.

Myrer:

Myrer kan skabe bare pletter og ujævnheder ved at skubbe jord op, hvilket danner buler i græsplænen. Disse buler kan trykkes ned med foden. Ved alvorlige angreb kan myregift være en løsning, men det er vigtigt at følge anvisningerne nøje for at undgå overdosering.


Orme:

Orme kan ligeledes skabe små, bare pletter ved at skubbe jord op til overfladen. Hvis din græsplæne er plaget af mange ormeskud, kan problemet afhjælpes ved at topdresse græsplænen.


Stankelbenslarver:

Stankelbenslarver bliver mere almindelige i græsplæner, delvist på grund af mildere vintre. De lever af græsrødder, hvilket kan resultere i omfattende skader på græsplænen, særligt i perioden februar til april. Bekæmpelse er vanskelig, men græsplænen kan genoprettes ved grundig eftersåning. For at forebygge angreb anbefales det at holde græsset i en højde på 5-6 cm og eventuelt opsætte stærekasser for at reducere bestanden. Det er afgørende at adressere skadedyrsproblemer hurtigt for at minimere skaderne på græsplænen.

Kontakt os:

Kontakt os gerne for at få vejledning og råd, til hvordan du skal bekæmpe og forebyg mod skadedyr.


Tidligere
Bekæmpelse af Kløver i Græsplænen: En Praktisk Guide
Næste
Bekæmpelse af Mælkebøtter i Græsplænen.